s1
s3
s4
s5
previous arrow
next arrow

Nyheter

Om oss

Swedocean är en ideell branschförening för företag inom sjöfart och offshore. Vi är en samlingspunkt för aktörer inom den marina sektorn och vi vill genom vårt arbete bidra till en stimulerande kontakt mellan medlemmar och sjöfartsnäring. De aktiviteter vi genomför finansieras och genomförs av medlemmarna. Idag är vi ca 50 ledande företag verksamma som underleverantörer till sjöfart och offshore. Tillsammans har vi målsättningen att stödja medlemmarna utvecklings- och affärsmässigt för att förbättra framåtskridandet för sjöfart med binäringar i Sverige.

Swedocean har som syfte att:
• främja gemensamma intressen rörande vetenskaplig och teknisk utveckling, marknadsföring och finansiering samt kommersiella, juridiska, miljö- och säkerhetsfrågor,
• vara ett forum för samarbete och utbyte av kunskap mellan medlemsföretagen och olika sjöfartsgrupperingar,
• företräda medlemsföretagens och deras kunders gemensamma intressen gentemot myndigheter, institutioner, internationella organ och organisationer.

Swedocean strävar efter att hjälpa sina medlemmar på flera olika sätt. Det innefattar:
information om nationell och internationell havsteknik samlad i en gemensam plattform för medlemmarna.
• att hålla regelbunden och informell kontakt med myndigheter, organisationer och forskningsinstitut med syftet att förbättra kommunikationen mellan statlig verksamhet och den privata sektorn. Denna roll är särskilt viktig när det gäller inköp av teknologi och/för utformningen av riktlinjer rörande Sveriges havsteknik.
• att arrangera svenska paviljonger vid olika internationella utställningar samt främja för deltagande i konferenser, seminarier, kurser och kunskapsresor utanför Sverige.
•  produktion av medlemsregister och produkter för global distribution.

Styrelse

Swedoceans styrelse rekryteras från föreningens medlemsbolag och består i dagsläget av 10 personer med gedigen bakgrund inom den marina sektorn. Styrelsens ordförande och ledarmöter föreslås av Swedoceans valberedning och väljs av medlemmarna i samband med årsmöte på ett eller två. Ekonomisk ersättning utgår ej till ordförande och ledarmöter i styrelsen.

Styrelsen utgörs av:
Holger Eriksson; Falkung AB – Ordförande
Niklas Falkmer; Scanjet Marine
Sten Göthberg; Citrus Advokatbyrå
Cecilia Ohlauson; I-Tech AB
Anders Höfnell; RINA AB
Hans Corneliusson; Stena Line AB
Jörgen Karlsson; ABB Marine AB
Gitte Tessem; Loipart AB
Anders Welin; SKF AB
Gustaf Wallerstedt; Sigma Energy & Marine AB

Valberedning:
Sten Göthberg och Lennart Fougelberg

Historia

Swedocean, Swedish Ocean Industry Group, grundades 1979 som en maritim organisation för leverantörer, underleverantörer och auktoriteter inom sjöfartsindustrin. Swedocean’s huvudaktiviteter omfattar arrangemang av seminarier, konferenser, utställningar och besök till företag samt arrangemang för att stimulera nätverk mellan medlemmarna och sjöfartsnäringen. Swedocean består av över 50 ledande företag inom olika områden med fokus på sjöfart och offshore-teknik.

Tidigare aktiviteter

Seminarier & Affärs- och nätverksmöten:

 • Seminarium nr 8: Svenska marina underleverantörer – kända på internationell marknad – 21 september 2023
 • Seminarium nr 7: Svenska marina underleverantörer
  – kända på en internationell marknad – 15 mars 2023
 • Seminarium nr 6: Metanol- Möjlighet för svensk marinindustri – 24 november 2022
 • Seminarium nr 5: CO2- Möjlighet för svensk marinindustri – 20 september 2022
 • Seminarium nr 4: Svenska varv i en internationell marknad – 22 mars 2022
 • Seminarium nr 3: Framtida fartygsbränslen – 21 september 2021
 • Seminarium nr 2: Farkost, framtid och forskning – 8 februari 2021
 • Seminarium nr 1: Sjöfart i arktiska vatten – 7 oktober 2020
 • Seminarium nr 0: Årsmöte / 40-års jubileum – 11 april 2019

Andra aktiviteter:

 • Smart Maritime Industry Workshop. Rauma, Finland – 28 oktober 2019
 • Brasilien, exportmöjligheter, möt Lars Magnusson. Göteborg – 11 december 2019
 • Business Opportunities in Singapore, – 21 april 2021
 • Företagsbesök hos Sigma Energy & Marine, 24 oktober 2023
 • Swedoceans sedvanliga julbord ombord på s/s Marieholm, 7 december 2023 kl 18:00

Kommande aktiviteter

 

 • Swedoceans Marina affärs och nätverksmöte nr 9: Svensk marin infrastruktur, teknik och framtid. (Obs öppet möte, men begränsat antal deltagare) – 21 mars 2024
 • Nätverks och industrimöte hos Marinfloc AB i Varekil på Orust. (Endast för Swedoceans medlemmar) – 11 april 2024
 • Stora Marin Dagen, Swedocean arrangerar tillsammans med företag inom den marina industrin en ypperlig möjlighet att utveckla sitt kontaktnät. (OBS öppet möte, men begränsat antal deltagare) – 23 maj 2024

Bilder från våra aktiviteter

Medlemskap

Swedocean-medlemmar är inblandade i utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och tjänster relaterade till maritimteknik (offshore-, sjöfarts- och sjöfartsindustrin) samt optimering av marina resurser.

Swedocean syftar till att:
• Främja medlemmarnas gemensamma intressen när det gäller vetenskaplig och teknisk utveckling, marknadsföring och finansiering, även inom kommersiella, juridiska, miljömässiga och säkerhetsfrågor
• skapa ett forum för utbyte av kunnande och samarbete mellan medlemsföretag och sjöfartsnäringen
• representera företagets och deras kunders gemensamma intressen till myndigheter, institutioner och internationella organ och organisationer

Swedocean hjälper sina medlemmar på olika sätt. Dessa inkluderar:
• En gemensam plattform för medlemmarna att få nationell och internationell information om maritimtekniken
• upprätthålla regelbunden informell kontakt med myndigheter, byråer och forskningsinstitutioner, i syfte att förbättra kontakten mellan regeringen och den privata sektorn. Denna roll är särskilt viktig när det gäller inköp av teknik samt formulering av Sveriges maritima strategi
• arrangera svenska paviljonger vid olika utställningar, konferenser, seminarier, kurser och faktauppdrag utanför Sverige

Medlemsavgift 2023
Medlemsavgiften är uppbyggd av en momsfri serviceavgift som varierar beroende på medlemsbolagets storlek (antal anställda) samt en fast medlemsavgift på 330 kr.
Serviceavgiften för bolag med 1-3 anställda är 1000 kr, 4-9 anställda 3000 kr, 10-49 anställda 5070 kr och över 50 anställda 7570 kr.

Våra medlemmar

Är du intresserad av att bli medlem?

Att bli medlem i Swedocean är enkelt. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret här nedan:

  Kontaktperson

  E-postadress

  Företagsnamn

  Telefon

  Adress

  Postnummer

  Ort

  Medlemskategori

  Omsättning föregående år

  Lönesumma föregående år (exkl. sociala avgifter)

  Länkar