Nyheter

Om oss

Swedocean är en ideell branschförening för företag inom sjöfart och offshore. Vi är en samlingspunkt för aktörer inom den marina sektorn och vi vill genom vårt arbete bidra till en stimulerande kontakt mellan medlemmar och sjöfartsnäring. De aktiviteter vi genomför finansieras och genomförs av medlemmarna. Idag är vi ca 50 ledande företag verksamma som underleverantörer till sjöfart och offshore. Tillsammans har vi målsättningen att stödja medlemmarna utvecklings- och affärsmässigt för att förbättra framåtskridandet för sjöfart med binäringar i Sverige.

Swedocean har som syfte att:
• främja gemensamma intressen rörande vetenskaplig och teknisk utveckling, marknadsföring och finansiering samt kommersiella, juridiska, miljö- och säkerhetsfrågor,
• vara ett forum för samarbete och utbyte av kunskap mellan medlemsföretagen och olika sjöfartsgrupperingar,
• företräda medlemsföretagens och deras kunders gemensamma intressen gentemot myndigheter, institutioner, internationella organ och organisationer.

Swedocean strävar efter att hjälpa sina medlemmar på flera olika sätt. Det innefattar:
information om nationell och internationell havsteknik samlad i en gemensam plattform för medlemmarna.
• att hålla regelbunden och informell kontakt med myndigheter, organisationer och forskningsinstitut med syftet att förbättra kommunikationen mellan statlig verksamhet och den privata sektorn. Denna roll är särskilt viktig när det gäller inköp av teknologi och/för utformningen av riktlinjer rörande Sveriges havsteknik.
• att arrangera svenska paviljonger vid olika internationella utställningar samt främja för deltagande i konferenser, seminarier, kurser och kunskapsresor utanför Sverige.
•  produktion av medlemsregister och produkter för global distribution.

Styrelse

Swedoceans styrelse rekryteras från föreningens medlemsbolag och består i dagsläget av 10 personer med gedigen bakgrund inom den marina sektorn. Styrelsens ordförande och ledarmöter föreslås av Swedoceans valberedning och väljs av medlemmarna i samband med årsmöte på ett eller två. Ekonomisk ersättning utgår ej till ordförande och ledarmöter i styrelsen.

Styrelsen utgörs av:
Holger Eriksson; Falkung AB – Ordförande
Niklas Falkmer; Scanjet Marine
Sten Göthberg; Citrus Advokatbyrå
Mats Norling; SKF RecondOil AB
Cecilia Ohlauson; I-Tech AB
Anders Höfnell; RINA AB
Hans Corneliusson; Stena Line AB
Jörgen Karlsson; ABB Marine AB
Gitte Tessem; Loipart AB

 

Valberedning:
Sten Göthberg och Lennart Fougelberg

Historia

Swedocean, Swedish Ocean Industry Group, grundades 1979 som en maritim organisation för leverantörer, underleverantörer och auktoriteter inom sjöfartsindustrin. Swedocean’s huvudaktiviteter omfattar arrangemang av seminarier, konferenser, utställningar och besök till företag samt arrangemang för att stimulera nätverk mellan medlemmarna och sjöfartsnäringen. Swedocean består av över 50 ledande företag inom olika områden med fokus på sjöfart och offshore-teknik.

Aktiviteter

Swedocean arrangerar seminarier, företagsbesök, samarbeten med nationella och internationella organisationer samt svenska paviljonger vid mässor för att stimulera kontakt mellan sina medlemmar och sjöfartsnäringen.

Kommande aktiviteter

Digitalt seminarium med fokus på metanol som fartygsbränsle, 25 november

Bilder från våra aktiviteter

Medlemskap

Swedocean-medlemmar är inblandade i utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och tjänster relaterade till maritimteknik (offshore-, sjöfarts- och sjöfartsindustrin) samt optimering av marina resurser.

Swedocean syftar till att:
• Främja medlemmarnas gemensamma intressen när det gäller vetenskaplig och teknisk utveckling, marknadsföring och finansiering, även inom kommersiella, juridiska, miljömässiga och säkerhetsfrågor
• skapa ett forum för utbyte av kunnande och samarbete mellan medlemsföretag och sjöfartsnäringen
• representera företagets och deras kunders gemensamma intressen till myndigheter, institutioner och internationella organ och organisationer

Swedocean hjälper sina medlemmar på olika sätt. Dessa inkluderar:
• En gemensam plattform för medlemmarna att få nationell och internationell information om maritimtekniken
• upprätthålla regelbunden informell kontakt med myndigheter, byråer och forskningsinstitutioner, i syfte att förbättra kontakten mellan regeringen och den privata sektorn. Denna roll är särskilt viktig när det gäller inköp av teknik samt formulering av Sveriges maritima strategi
• arrangera svenska paviljonger vid olika utställningar, konferenser, seminarier, kurser och faktauppdrag utanför Sverige

Medlemsavgift 2023
Medlemsavgiften är uppbyggd av en momsfri serviceavgift som varierar beroende på medlemsbolagets storlek (antal anställda) samt en fast medlemsavgift på 330 kr.
Serviceavgiften för bolag med 1-3 anställda är 1000 kr, 4-9 anställda 3000 kr, 10-49 anställda 5070 kr och över 50 anställda 7570 kr.

Våra medlemmar

Är du intresserad av att bli medlem?

Att bli medlem i Swedocean är enkelt. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret här nedan:

Kontaktperson

E-postadress

Företagsnamn

Telefon

Adress

Postnummer

Ort

Medlemskategori

Omsättning föregående år

Lönesumma föregående år (exkl. sociala avgifter)

Länkar