Presentation av Swedoceans ordförande


Holger Eriksson valdes till ordförande i styrelsen för Swedocean vid årsmötet i april 2019. Efter 18 år av välförrättat verk lämnade
Lennart Fougelberg över klubban och en mycket välskött organisation.

Lennart Fougelberg räcker över ordförandeklubban till Holger Eriksson.

Holger är civilingenjör med lång och gedigen erfarenhet från svensk och internationell offshore industri – från 80-talets stora oljeplattformar på Arendalsvarvet, på Cityvarvet, VD för Consafe och GVA Consultants och till dagens engagemang för Industrigruppen Svenska Isbrytare. Industrigruppen arbetar för att konstruktion och byggnation av nästa generation svenska isbrytare skall stärka svensk marin tillverkningsindustri, forskning och underleverantörer samt förbättra internationell konkurreskraft.

Swedocean har en stabil och högteknologisk medlemsgrupp av svenska företag som levererar tjänster och produkter till fartygs och offshorebyggnation runtom vårt klot, flera med en begränsad inhemsk marknad men en desto större ute i världen. Swedocean kommer att stärka samarbetet med andra marina organisationer, öka antalet medlemmar och arbeta för att stärka konkurrenskraften för svensk marin- och offshoreindustri, industrisektorer med växande möjligheter

  • Share

Leave A Comment