Studiebesök M/S Stena Jutlandica, Plug-In Hybrid.

Onsdagen 15 Maj fick 15 medlemmar i Swedocean tillfället att göra ett studiebesök ombord på Stena Lines M/S Stena Jutlandica, som har nu ett driftsatt projekt med ett ”Plug-In Hybrid” paket för att förse elsystem och manöver med trustrar kraft vid tilläggningar och losskastningar. Besöket leddes av Stenas Projektledare, Johan Stranne, Teknisk Chef ombord, som visade oss runt på båten med den snygga containern på akterdäck som rymmer batterier och frekvensomriktare som förser fartygets huvudtavla med kraft. Detta innebär att från tidigare haft behov o krav på 3st hjälpmaskiner i drift numera ”bara” behöver 1st i drift som dessutom går på en optimal drift med ca 80% last vilket ytterligare bidrar till miljöeffekten. Systemet levererar ca 1000kWh och förutom trustrar är det även övriga elförbrukare som nyttjar denna kraft. CO2 minskningen per år beräknas till ca 1500ton. Att denna hybridfunktion även ger en ökad säkerhet i händelse av black-out med hjälpmaskinerna har också varit en viktig faktor. Projektet har varit en stor insats från Stena och Johan, där de tillsammans med Callenberg har drivit utvecklingen och produktionen av systemet i samverkan med klassen och myndigheter då klassregler och övriga krav framtogs i samband med detta projekt. Framtidsplanen för projektet i sitt steg 2 är att öka kapaciteten och förse även framdriften med batterikraft så att man kan köra helt på batterier i hamnen, ännu ej beslutat. Fram till vårt besök ombord så har besättningen enbart upplevt detta som mycket lyckat och dessutom har installationen mer eller mindre utförts under drift och utan några störningar. Vi från Swedocean blev imponerade och känslan att detta sker i Sverige med flera inblandade partners för Stena ger en känsla av att den maritima industrin i Sverige verkligen ligger i framkant, även i utvecklingen av miljön. Swedocean tackade Johan för ett mycket intressant besök och önskade fortsatt fin utveckling på detta projekt stött av Trafikverket och EU.

 Text o bild: Mats Norling, Styrelseledamot Swedocean.

Transformatorer i battericontainern.
Kontrolltavla i trafo/omriktarrummet i containern.
Kontrolltavlan
Plug-In Hybrid” containern på akterdäck, ca 40 tons vikt.
I maskinkontrollrummet kan allt styras med inkoppling av generatorer och batterisystemet på akterdäck.
Avslutande genomgång och fika på bryggdäck
  • Share

Leave A Comment