Hållbar Sjöfart på Lighthouse

Lighthouse kommer att driva Trafikverkets program Hållbar Sjöfart under 10 år. Tanken är att programmet skall skapa forskning och utveckling som skall bidra till att göra sjöfarten mer miljövänlig och klimatsmart. Den 20 maj på Lighthouse kan du får veta mer!

http://www.lighthouse.nu/sv/event/save-the-date—hållbar-sjöfart-för-150-miljoner

  • Share

Leave A Comment