Årsmöte och seminarium

Swedoceans årsmöte och seminarium den 11 april blev en lyckad tillställning med presentationer från både företag, Göteborgs Hamn, Försvaret, Polisen, Länsstyrelsen och Kustbevakningen.

Under årsmötet valdes Holger Eriksson till ny ordförande för Swedocean och tidigare ordförande Lennart Fougelberg lämnade över ordförandeklubban. Ytterligare presentation av Holger Eriksson kommer snart att finnas här på hemsidan.

Seminariedelen inleddes med en session om Göteborgs Hamn med fokus på säkerhet och många intressanta presentationer. Efter fika och lite mingel följde presentation av två intressanta bolag i branschen, MMT och ABB Marine och seminariet avslutades med marknadsanalys av Lloyds Intelligence

.

  • Share

Leave A Comment