Stora framsteg för svensk sjöfarts- och offshoreteknik

Stora framsteg för svensk sjöfarts- och offshorteknik. Seminarium efter Swedoceans årsmöte den 11 april i Sjöräddningssalen.

Program:

14.00 Start med några inledningsord från Ordföranden

14.05 Stena RORO har en beställning på fyra ROPAX-färjor i Kina med option på ytterligare fyra. Fartygen lär med sina 3.100 lanemeter och 1.000 passagerare vara mycket intressanta i design, bränsleeffektivitet, miljöanpassning samt kapacitet, Per Westling, Stena RORO
* Nuläget för nybygget Global Mercy som byggs i Kina. Per Westling
* Projekt med batteridrift på Stena Jutlandica, Per Wimby

15.00 Powercell om bränslecellsteknologi samt varför bränsleceller i framtiden kan installeras i oceangående fartyg. Analys om hur bränsleceller och batterier kan samexistera. Johan Burgren, Powercell Sweden AB

15.30 Kaffe och bensträckare

16.00 Stora offshore fiskodlingar i fartygsform. Förankring av vågkraftverk och flytande vindkraftverk. Avancerade undervattenskonstruktioner. Gustav Wallerstedt och Jakob Pohorely från Sigma Energy & Marine AB.

16.30 I-Tech om sin antifouling substans Selektope, en svensk innovation med bränslebesparingsfokus. 
Cecilia Ohlauson, I-Tech

17.00 Nya stora offshoreprojekt på Arendal, Göteborg, 
Peo Swärd, Projektledare alt ersättare, Apply Emtunga.

17.15 Sjöfartsstatistik. Analys om Sverige samt omvärlden. 
Christoper Pålsson. Lloyd´s List Intelligence

17.30 Middag på Långedrag Värdshus. Anmälda deltagare och föreläsare. Separat anmälan (Föreläsarna bjuds in) Med reservation för ändringar.

Med reservation för ändringar.

Pris: Medlemmar, seminarium och middag 500:- Övriga: seminarium och middag 700:-, seminarium 200:-
Anmäl senast 5 april till Swedoceans kansli, Eva Brodén
eva.broden@sspa.se Tel. 031-722 91 31

  • Share