Kommentarer från Sjöfartstidningen

Här en analys av beslut angående SECA-områdenas och Ballast Water Treatment ökande krav på Världshandelsflottan samt en analys från Christopher Pålsson, Lloyd´s List Intelligence. Detta från Swedoceans senaste medlemsmöte. Även kommentarer från Sjöfartstidningens senaste nyhetsbrev om seminariet.

Stora möjligheter i grannländerna/

”Det får så stora konsekvenser”

Aktuella sjöfartsfrågor på seminarium

  • Share