Företagsbesök Emerson

I november bjöd Emerson in Swedoceans medlemmar till sin moderna anläggning i Mölnlycke Industripark med både visning av toppmodern fabrik och det nya utvecklingscentret ”IPE – Interactive Plant Environtment”. EMERSON är en ledande aktör inom automatiseringslösningar, kommersiella lösningar och bostadslösningar. Emerson har ett globalt nätverk av ingenjörer och experter som hjälper kunderna att utveckla deras affärer kreativt och tekniskt. Rosemount Tank Radar AB ingår i Emerson och är världsledande inom radarnivåmätning till marin-, raffinaderi- och processindustrin.

  • Share

Leave A Comment