Blue Economy Forum 2017

Blue Economy Forum arrangerades av Sydafrikanska Ambassaden, Svensk-Sydafrikanska Handelskammaren med Swedocean som delarrangör. Cirka åttio personer deltog i mötet varav med hälften från Sydafrika. Medverkande var ledande personer i Sjöfart, Oil&Gas samt närliggande verksamheter. Swedoceans del i programmet var en presentation av Lennart Fougelberg om Ostindiefararnas historia samt fartyget Göteborgs resa till Kapstaden och Port Elisabeth 2006 samt vidare till Kina. Dagen efter besökte deltagarna Ostindiska Kompaniet och såg fartyget samt en film från resan.

  • Share

Leave A Comment