Årsmöte och seminarium 2017

Ett välbesökt årsmöte hölls i april på konferenscentret Arken i Arendal. Innan årsmötet genomfördes ett besök på Apply Emtunga i gamla varvshallarna och vi fick en genomgång av projektet Offshoreöverbyggnad till fältet Martin Linge för Total. Ett miljardprojekt vilket visades upp av företagets projektledare för ca. 40 deltagare. Offshore-hotellet visades från marknivå och upp till Helideck och allt skulle senare lastas på pråm och placeras på ett riggskrov.  Efter årsmötet genomfördes ett välbesökt seminarium där Emtungas VD Christofer Edström beskrev deras stora projekt i Offshore. Holger Eriksson på Sigma presenterade en satsning i riggprojekt m.m. Bureau Veritas Norge talade om Offshore Floating Units vs Trading Ships. Floatel med fem toppmoderna bostadsriggar talade om funktion och marknad. Acke Dahlman, VD på Basstech berättade om hur verksamheten och framtiden var för deras ca. 40 ingenjörer i Göteborg. Dagen avslutades med middag på Arken.

  • Share

Leave A Comment